DANVANTARI AYURVEDA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

17.07.2019.

BRAIN GAIN [PART 1]


BORBA PROTIV STRESNIH STANJA -- NEUROZA I PSIHOZA 

 

STRESNA STANJA MOŽEMO DEFINIRATI KAO SVE ONO ŠTO NIJE IMANENTNO NAŠEM ORGANIZMU.

 

ZADRŽAVANJE SJEMENE TEKUĆINE ZAPRAVO ZNAČI ZADRŽAVANJE POLNIH HORMONA I POVEĆANU SNAGU I ENERGIJU, DOK GUBITAK SJEMENA ZNAČI GUBITAK HORMONA I SMANJENU VITALNOST. HRONIČNI NEDOSTATAK OVIH HORMONA DOVODI DO SENILNOSTI.

 

ŠTETNI EFEKTI IZBACIVANJA SJEMENA UKLJUČUJU IZNENADNO POVLAČENJE IZ TIJELA KALCIJA, LECITINA I DRUGIH SUPSTANCI NEOPHODNIH ZA NORMALNO FUNKCIONIRANJE NERVNOG SISTEMA. IZNENADNO POVLAČENJE KALCIJA UZROKOVANO IZBACIVANJEM SJEMENA NA BIOHEMIJSKOJ RAZINI DOVODI DO SIMPTOMA ORGAZMA NALIK TETANUSU [GRČU], KOJI SU VEOMA SLIČNI SIMPTOMIMA EPILEPTIČNOG NAPADA. TOKOM KOITUSA – SNOŠAJA I ORGAZMA JAVLJAJU SE SIMPTOMI, KOJI GRANIČE SA PSIHOPATOLOGIJOM – POREMEĆAJIMA PONAŠANJA I NEMA SUMNJE DA PREKOMJERNA UČESTALOST TAKVIH SIMPTOMA MOŽE OSTAVITI NEIZBRISIV TRAG NA MOZAK I NERVNI SISTEM.

 

KOMENTAR: Mnogo je onoga nečega oko čega mi na zapadu obično ne vodimo računa veći dio života, ili ne posvećujemo dovoljno pažnje istom. Tako, između ostaloga, dok u Indiji i jedan širi krug ljudi uglavnom zna za neke barem osnovne postavke iz drevne vedske medicine Āyurvede -- mi na zapadu za mnoge postavke Āyurvede uopće ne znamo. Primjera radi, u Indiji u većini tradicionalnih porodica se zna i o tome se itekako vodi računa u svakodnevnom životu, da za 10-ak kapi sjemene tekučine treba konzumirati oko 43 kg hrane, koja se zatim kroz nekoliko sedmica i niz faza pretvara u krv i hranljive sastojke potrebne našem organizmu, pa na kraju i u sjemenu tekučinu. Dakle, svakim gubitkom sjemene tekučine ostajemo bez nekih vitalnih energija, između ostaloga jako slabi kretivnost, a ostajemo i bez vitalnih imunoloških energija i uobičajene zaštite organizma od bolesti.

 

Neprocijenjivo je bogatstvo dostići stanje mira u umu, tačnije u srcu, bez obzira na izvanjske okolnosti. U današnje vrijeme puno pojačanih karmičkih pročišćenja, pa tako i moguće pojave izraženih stresnih stanja, ishitrenog djelovanja, te kasnijih nepredvidljivih posljedica pogotovo u interakciji s drugima, ali i svim našim ostvarenjima, postaje prominentno poznavanje suštinskih stvari oko funkcioniranja cijelog našeg kompliciranog organizma, a pogotovo oko funkcioniranje uma, inteligencije, ahaṅkāre [fols-ega, lažnog ega,   lažnog ja], personalne duše, te na kraju i Nad-duše, što je uglavnom velika nepoznanica za većinu današnje ljudske populacije od oko 7.5 milijardi ljudi. Obično, krajnji domet saznanja za prosječne okolnosti je neko početno znanje o  različitim psihozama i neurozama, ali to je samo kao vrh santé leda, koji je nad vodom, a 10/11 je pod vodom. Znamo da većina ljudi gleda na određene pojave u tom smislu, kao na nešto naslijeđeno ili kao na grešku osobe i lošu karakternu osobinu. Otuda i česte predrasude prema drugima. Obično uslijed dubljeg nepoznavanja stvari, na određena psihička stanja, kako naša tako i drugih, ne gleda se i u kontekstu mnogobrojnih  karmičkih određenja. A, generalno, još manje vjerujemo da mi u stvari ništa ne kontroliramo i na taj način dolazi podosta naših glavnih frustracija, pa čak i opasnih stresnih stanja, kada ustanovimo da je puno okolnosti izvan svake naše kontrole. Dakle, mnogobrojni su razlozi za stresna stanja, a neki od njih će biti pomenuti u nastavcima koji slijede.

 

Kroz nekoliko postova, u intermecu drugih započetih tema, biće dijelom predstavljena jedna jako interesantna knjiga, koja baca sasvim novo svjetlo na neka već uvriježena mišljenja o neurozama i psihozama, čak i među eminentnim stručnjacima. Knjiga se zove Brain Gain, autor je H.H. Dānavīr Goswāmī Mahārāja. Slijedeći tekst je iz navedene knjige, a predstavlja u stvari sažetak preuzet iz djela dr. R.W. Bernarda, zapadnog naučnika, te sumira njegovu hipotezu. Tu su i komentari, koje daje H.H. Dānavīr Goswāmī Mahārāja, koji će biće posebno označeni. Za sve dobronamjerne osobe koje žele da izučavaju i dublje uzroke stresnih stanja, ovo je također dobar put.

 

Interesantno je napomenuti da dr. Bernard u svojoj knjizi Neuroze i Psihoze dolazi do istog zaključka, kao i drevni indijski spisi Vede, posebno njihov dio pod nazivom Āyurveda – vedska medicina. Naučnici i filozofi starog vijeka se slažu s uvjerenjem da reproduktivni ljudski organi proizvode unutrašnje izlučevine, poput njima odgovarajućih vanjskih izlučevina, koje putem krvotoka teku kroz tijelo i imaju značajnu ulogu.

 

Stari narodi, posebno stari Grci – pored naroda u tadašnjoj Indiji, koja je bila podaleko za većinu Evropljana u ono doba, imali su mnogo toga za reći na tu temu – vjerovali su da sjeme koje se zadrži u tijelu, služi vitalnoj svrsi u očuvanju zdravlja osobe, kako fizičkog tako i mentalnog. Zaista, prema starogrčkim ljekarima, sjeme koje se koncetrira unutar tijela postaje hrana mozgu. Eksperti su dokazali da svako pretjerano upražnjavanje seksa poništava vitalnu funkciju ove tekućine.

 

H.H. DĀNAVĪR GOSWĀMĪ MAHĀRĀJA – Prema Āyurvedskoj nauci, sjeme se u suptilnom obliku nalazi u svim čelijama tijela, kao što je šećer sveprožimajući sastojak šećerne trske, a puter sveprožimajući sastojak mlijeka. Dva testisa ili sekretorne žlijezde ekstrahuju sjeme iz krvi, upravo kao što pčele kap po kap sakupljaju med u saće. Potom sekretorne žlijezde odlažu sjeme u sjemenu kesu [vesiculae seminalis].

 

SAŽETAK PREUZET IZ KNJIGE DR. BERNARDA – NEUROZE I PSIHOZE -- Postoje značajni dokazi na polju psihijatrije, koji ukazuju na nepobitnu vezu između polnih žlijezda i mozga. Spermatozoidi mogu imati unutrašnju funkciju, koja je neophodna za unutrašnji metabolizam mozga i mogući uzrok bolesti dementia praecox [shizofrenija], može ležati u promjenama, ili nedostatku njihovog stvaranja do kojeg dolazi zbog degeneracije. sjemenosnih tubula [malih cjevčica koje su zaslužne za stvaranje sjemena] autointoksikacijom – trovanjem. Takve posljedice može proizvesti neumjereni seks i neumjerena masturbacija, koji dovode do povlačenja iz cirkulacije određenih hemikalija, neophodnih za ishranu mozga.

 

Moramo se podsjetiti da je lecitin glavni sastojak mijelinskih ovojnica nervnih čelija, te je stoga od esencijalne važnosti za njihovu aktivnost, tokom koje se on troši, jer je nervno ulje zaslužno za održavanje vatre nerava i moždanih aktivnosti. Pošto je lecitin osnovni sastojak i sjemene tekućine, možemo vrlo lako shvatiti zbog čega pretjerana seksualna aktivnost vodi do deficijencije – nedostatka lecitina i neishranjenosti nervnih i moždanih čelija. Polne žlijezde utiču i na mozak, međutim, njihov uticaj na nerve je trenutačniji i izraženiji.

 

Unutrašnje lučenje polnih žlijeda  leži u osnovi fizičke i mentalne vitalnosti osobe. Polni hormoni su prisutni kako u vanjskim, tako i u unutrašnjim izlučevinama gonada – polnih žlijezda. Nadbubrežne žlijezde i testisi su embriološki – u pogledu nastanka i histološki [u pogledu mikroskopskog presjeka tkiva] vrlo srodni.

 

Prekomjerna gonadna [ona koja potiče od gonada – polnih žlijezda] aktivnost, koja lišava cortex – koru nadbubrežnih žlijezda [vanjski dio nadbubrežnih žlijezda koji luči nekoliko vrsta hormona] lipoida [osnovnih strukturalnih masnih komponenti živih čelija] vodi do njene atrofije [zakržljavanja i odumiranja].

 

BIOHEMIJSKO OBJAŠNJENJE UZROKA I LIJEČENJA NEUROZA I PSIHOZA, ZASNOVANO NA POZNAVANJU HEMIJSKIH EFEKATA SEKRETA POLNIH ŽLIJEZDA, KAKO UNUTRAŠNJIH TAKO I VANJSKIH, NA CENTRALNI NERVNI SISTEM.

 

Zadržavanje sjemene tekućine zapravo znači zadržavanje polnih hormona i povećanu snagu i energiju, dok gubitak sjemena znači gubitak hormona i smanjenu vitalnost. Hronični nedostatak ovih hormona dovodi do senilnosti.

 

1. Postoji izrazita sličnost hemijskog sastava sjemena, mozga i centralnog nervnog sistema, s obzirom na to da su sve tri supstance veoma bogate jedinjenima lecitina, holesterina  [hormona koji utiče na polne organe] i fosfora, što ukazuje na to da izlučivanje sjemena povlači iz tijela supstance neophodne za ishranu nervnog i moždanog tkiva.

 

2. Gubitak vitalne sjemene tekućine dovodi do pothranjivanja nervnog sistema i mozga.

 

3. Uzdržavanje od seksa je korisno za mozak.

 

4. Fiziološki dokaz, koji ističe činjenicu da sjemena tekućina sadrži supstance koje imaju veliku fiziološku vrijednost [kao što su Poehlov spermin, lecitin, holesterin, vitamin E, polni hormoni, itd.].

 

5. Vodeći stručnjaci na polju fiziologije i urologije, genitourinarni specijalisti, neurolozi, psihijatri, seksolozi, ginekolozi i endokrinolozi – s početka XX vijeka potvrđuju fiziološku vrijednost apstinencije.

 

Divlje životinje koje prebivaju u svom prirodnom staništu, imaju snošaj samo u doba parenja, u svrhu produžetka vrste. Civilizirani čovjek prakticira taj čin u svako doba i u većini slučajeva bez namjere da začne potomstvo [pa se prirodno nameće pitanje koliko je to civilizirano u stvari]. Ovakva razmatranja moraju dovesti do zaključka da je seksualni život civiliziranih ljudi neprirodan i da do pretjeranog manifestiranja seksualnog nagona dolazi zbog određenih afrodizijačkih stimulansa, prije nego zbog uticaja prirodnog instikta.

 

Štetni efekti izbacivanja sjemena uključuju iznenadno povlačenje iz tijela kalcija, lecitina i drugih supstanci neophodnih za normalno funkcioniranje nervnog sistema. Iznenadno povlačenje kalcija uzrokovano izbacivanjem sjemena na biohemijskoj razini dovodi do simptoma orgazma nalik tetanusu [grču], koji su veoma slični simptomima epileptičnog napada. Tokom koitusa – snošaja i orgazma javljaju se simptomi, koji graniče sa psihopatologijom – poremećajima ponašanja i nema sumnje da prekomjerna učestalost takvih simptoma može ostaviti neizbrisiv trag na mozak i nervni sistem.

 

KOMENTAR: Za smirenje uznemirenog uma jako je produktivno prakticirati meditativne tehnike preporučene u svetim vedskim spisima, specijalno prakticirati jedan ili više procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i svakodnevno mantranje svetih imena:

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa

Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma

Rāma Rāma Hare Hare

 

Postoji ukupno 64 procesa predanog služenja, dakle za svačiji prirodu, trenutnu razinu svjesnosti i druge okolnosti. Jedna od vrlo moćnih tehnika je i brinuti se svaki dan o svetim Tulasīyima. Sasvim je izvjesno, pored mira u srcu postepeno ćemo zadobiti i nemjerljive duhovne dobrobiti, a i na praktičnim razinama, dobrobiti koje postižemo ne mogu se dovoljno naglasiti.  Ako imate dobru namjeru i odlučni ste da postepeno dostignete mir u srcu, javite se pa vidimo. Najbolje preko internih poruka na Facebook.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

BRAIN AGAIN – H.H. Dānavīr Goswāmī Mahārāja.

24.06.2019.

VEGETARIJANSKA ISHRANA -- POTREBA ZA REGULIRANJEM ISHRANE I PRELAZAK NA VEGETARIJANSKI NAČIN ISHRANE [PART 1]


TRI PROLAZA KOJA VODE DO LJUDSKOG OBLIKA ŽIVOTA.

 

KOMENTAR: Najefikasnije predispozicije za zdrav, srećan i dug život pun ispunjenja, pored brojnih karmičkih odrednica, ulaganja našeg truda i vremena u transcendentalna znanja višeg ranga, te milosti i blagoslova koje dobijamo ili ne, su prirodna vegetarijanska ishrana, ali i svakodnevno prakticiranje procesa yoge, specijalno bhakti yoge – u okviru 64 procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina. Kao i sva živa bića mijenjamo različita tijela iz života u život. Kada konačno dospijemo u najdragocjeniji, ljudski oblik života, moramo se dobro potruditi i postepeno istrenirati uz svakodnevno čitanje, te realizirati i primijeniti u životu mnogobrojne duhovne i karmičke poente iz svetih vedskih spisa. Tu je između ostaloga i stroga zabrana nanošenja patnje i zabrana ubijanja drugih živih bića, kao i konzumiranje ubijenih životinja: ptica, riba, peradi, školjkara, njihovih mladih i jaja. Dakle uslovno rečeno – svega što ima oči. Inače se može vrlo lako desiti, da u idućem životu ponovo zadobijemo neko od životinjskih tijela, ukoliko se ne ode na duži boravak na jedan od 28 sistema paklenih planeta, ili 28 krugova pakla. Dakako, gdje će ko da ide u idućem životu određuju viši autoriteti u univerzumu na osnovu naših aktivnosti u ovom životu, kao u ovom primjeru moćni polubog smrti Yamarāja [Dharmarāja].

 

A, moguće je i da se već ovaj život pretvori u pravi pakao zbog kršenja mnogobrojnih oštrih karmičkih zakona do kraja života. Tako i ako ne uspostavimo prirodni, vegetarijanski način svakodnevne ishrane. Zašto? Zbog već pomenutih, specifičnih strogih karmičkih zabrana protiv nanošenja patnje drugim živim bićima, te inače upražnjavanja brojnih griješnih aktivnosti za civilizirane pripadnike ljudske rase, kao što je i ubijanje drugih živih bića i njihovo konzumiranje, bez obzira znali mi za njih ili ne. Ali, ako to ipak radimo do kraja života, bez iskazane namjere da se postepeno usaglasimo s brojnim Božijim zakonima i karmičkim principima, tada Svevišnja Božanska Osoba Kṛṣṇa, u ovom slučaju, milostivo pomaže paloj duši da u idućem životu, ako to uporno želi, nastavi jesti ubijene životinje, tako što joj da odgovarajuće tijelo grabežljivaca: brze noge, snažno tijelo, šape i jake zube za lov drugih životinja. Dok ljudi i životinje biljojedi imaju crijeva negdje šest puta duža od tijela, životinje mesožderi imaju crijeva, koja su tri puta duža od tijela, tako da se raspadnuti ostaci brže izbacuju iz tijela zbog veće mogućnosti stvaranja kancera na nekom od dijelova tijela, specijalno na vertikali usta [ralje], jednjak, pluća, stomak, organi za izlučivanje. Ali, itekako je potrebno znati, da će u slučaju zadobijanja životnjskog tijela u idućem životu i sami biti često lovljeni od većih grabežljivaca i da će im život uvijek ovisiti o koncu. Sem toga, samo u ljudskom tijelu možemo napredovati dalje u duhovnoj svjesnosti, što nije moguće u životinjskim tijelima.

 

Također, iznimno je važno početi shvaćati, sve dok ne uspostavimo vegetarijanski način ishrane, znajmo da nam u krajnjem razlučivanju stvari, te posmatrano na duže staze, nikakavi lijekovi ne mogu baš adekvatno pomoći, isto kao i neke materijalne pogodnosti – kao što je lijepo uređen stan, dobra primanja, dobra kola, etc. Mogu nam donijeti eventualno samo privremeno olakšanje, ali i guranje glave u pijesak, kao što bi se reklo. A, tu su i brojne mentalne tenzije i sva druga uznemirenja, koja dolaze od velike patnje, koju osjećaju živa bića prilikom njihovog ubijanja. Znajmo, da u slučaju konzumiranja ubijenih životinja sve to unosimo u sebe, navečer počnemo da trzamo nogama i onda se još pitamo – šta to bi?

 

TRI PROLAZA KOJI VODE DO LJUDSKOG OBLIKA ŽIVOTA

 

1. Oni koji dolaze u ljudski oblik života kroz odliku sattva-guṇe [odlika vrline] su bili krave u posljednoj životinjskoj reinkarnaciji.

 

2. Oni koji dolaze u ljudski oblik života kroz odliku rajo-guṇe [odlika strasti] su bili lavovi u posljednoj životinjskoj reinkaranaciji.

 

3. Oni koji dolaze u ljudski oblik života kroz odliku tamo-guṇe [tamas  -- odlika neznanja] su bili majmuni u posljednoj životinjskoj reinkaranaciji.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 14: The Material World as the Great Forest of Enjoyment

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.14.30 Purport

Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

31.05.2019.

ĀYURVEDIC MEDICINE FOR DIABETES -- TREAT DIABETES NATURALLY WITH SUGAR KNOCKER -- 2019

01.05.2019.

SHOCKING FACTS ABOUT DNA TECHNOLOGY IN VEDAS | THE MAGICAL INDIA.

27.04.2019.

ĀYURVEDIC MEDICINE FOR DIABETES 2019 - NEW DIABETES MEDICINE BY ĀYURVEDA 2019 -- SUGAR KNOCKER

12.03.2019.

SUPER PLANT -- SAJINĀ [INDIA AND SOUTHEAST ASIA] -- MORINGA OLEIFERA [LAT - ENGL] -- MALUNGGAY [PHILIPPINES]

03.03.2019.

LEARN HOW TO COOK IN MUD POTS BY USING CHARCOAL OR COW DUNG BALLS.

21.02.2019.

SATVIK COOKING WORKSHOP BY H.G. RĀDHĀ VALLABHA PRABHU -- 2017 [PART 2]

28.01.2019.

ANNONA MURICATA TREE [ANNONACEAE] – SOURSOP, GRAVIOLA, GUYABANO, GUNABANA – ALTERNATIVE CANCER TREATMENT – ALTERNATIVNO LJEČENJE RAKA

25.12.2018.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- GURUKULA COOKING


Stariji postovi

DANVANTARI AYURVEDA
<< 07/2019 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
154174

Powered by Blogger.ba